Primary School No. 24 in Cracow

the name of Cracovian Fire Brigade

Akcja KA 1- Sprawozdania z mobilności nauczycieli


------------------------------------------------------------------------------------------------------------Efekty projektu europejskiego Erasmus+ w Szkole Podstawowej nr 24

Szkoła Podstawowa nr 24 im. Krakowskiej Straży Pożarnej w Krakowie przy ul. Aleksandry 17 brała udział w międzynarodowym projekcie Erasmus +.

Projekt, w którym uczestniczyliśmy, nosił nazwę „Nowoczesny nauczyciel w nowoczesnej szkole”. W projekcie uczestniczyło 12 nauczycieli, którzy obecnie w szkole uczą różnych przedmiotów.

Instytucja zapraszająca/ współpracująca:

Richard Language College.

3. Przebieg wyjazdu:

a) Bournemouth w Anglii

b) Richard Language College

c) Primary School in Angland

d) Brighton

e) Margate

W trakcie tego projektu nauczyciele uczestniczyli w kursach językowych, metodologicznych a dyrektor szkoły wykładach „School Management Study Visits”, które prowadzone były przez konsultanta i trenera Dave Smitha oraz Davida Vanna, dyrektora Shadows. Obaj panowie to specjaliści, konsultanci Edukacji Szkolnej w Wielkiej Brytanii, którzy prowadzą badania mające na celu podnoszenie efektów kształcenia w szkołach brytyjskich, dbanie o bezpieczeństwo i wysoki poziom edukacji uczniów. Zarówno kursy językowe, zajęcia jak i wykłady odbywały się w Richard Language College w Bournemounth, Margate oraz Brighton. Wszystkie zajęcia językowe to nowe wyzwanie dla uczestników kursu, które było nie tylko ciekawym doświadczeniem, ale również nowym pomysłem w pracy dydaktyczno - wychowawczej. Wykłady School Management Stady Visits” zorganizowane zostały dla dyrektorów polskich szkół, którzy chcieli poznać specyfikę edukacji, zarządzanie szkołą oraz umiejętności uczenia oraz planowanie procesu uczenia się. Był to cykl wielu spotkań, które były dla dyrektorów ciekawym doświadczeniem . Tematyka wykładów obejmowała szereg dobrych praktyk i rozwiązań edukacyjnych w angielskich szkołach. Badania prowadzone w Anglii miały na celu nie tylko podnieść poziom i efekty kształcenia, ale też wprowadzić szereg dobrych rozwiązań wychowawczych. Uczenie się przez całe życie jest naszym przyrodzonym prawem, możemy stale się rozwijać i dążyć do wymarzonych celów. Planowanie osiągnięcia sukcesu to trudna praca, ale dobrze zaplanowana i zorganizowana przynosi rezultaty. W edukacji bardzo ważne jest planowanie procesu edukacji, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem. Dużą rolę w tym planowaniu odgrywa lidership-headmaster-menager- dyrektor, który zna potrzeby i oczekiwania swoich klientów oraz umie pracować w drużynie. Wykłady przypomniały, jak ważna jest współpraca wszystkich podmiotów w szkole i jak ważne jest planowanie pracy. Misja i wizja szkoły to szkolny plan rozwoju, który uwzględnia edukację, wychowanie, bezpieczeństwo, coaching, współpracę oraz przyszłość. Tylko dobry plan przyniesie oczekiwane rezultaty i dobry wynik pod warunkiem, że będzie realizowany przez wszystkich i dla wszystkich w całej szkole/środowisku. Uczestnictwo w tym kursie pozwoliło nam przemyśleć sytuację w szkole, w której jesteśmy pedagogami, czym możemy się pochwalić, co robimy dobrze, a co powinniśmy poprawić, z jakich obszarów możemy być dumni. Wiem, że w naszej placówce stwarzamy wspaniałe warunki dydaktyczne i wychowawcze dla młodzieży, która chce rozwijać swoje pasje i doświadczenia. Jesteśmy szkołą otwartą, wielokulturową, tolerancyjną, gotową na zmiany i nowe wyzwania. Erasmus + dał nam nie tylko nowe pomysły, ale wiele możliwości. Doświadczenie, które zdobyłam jako dyrektor szkoły, pozwoliło mi podjąć bardzo dobre i odważne decyzje dotyczące procesu edukacyjnego zarówno w sferze wychowawczej jak i dydaktycznej. Obecnie w naszej szkole realizowane są innowacje pedagogiczne, które rozwijają zainteresowania, pasje naszych klientów/uczniów. Jesteśmy otwarci na świat, tradycje i wielokulturowość, która jest obecna w codziennym życiu. Chcemy pokonywać bariery, które utrudniają młodemu pokoleniu odnaleźć się w świecie, w którym przyjdzie im żyć i pracować. Poznaliśmy wielu partnerów zagranicznych, z którymi współpracujemy i wymieniamy doświadczenia, a w przyszłości planujemy wymianę międzynarodową. Dziś wiem, że podjęłam działania zmierzające ku temu, aby wykształcenie stało się bramą do pełnoprawnego i kompetentnego obywatelstwa w nowoczesnym społeczeństwie określonym jako „społeczeństwo uczące się”. Dobrze wykształceni obywatele to największe bogactwo każdego kraju, a mój plan i wizja to silna wiara w szkolnictwo, wysoki status nauczycieli i duże zaufanie do obowiązującego nadzoru. Czy nam się uda? Tak, już się udało! Nasza szkoła to miejsce przyjazne dla dziecka, w którym wykształcenie, bezpieczeństwo i zdrowie stawiane są na pierwszym miejscu. Nasza szkoła osiąga sukcesy!

Marta Pszczoła

Dyrektor Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 11 w Krakowie

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Erasmus+ na lata 2014-2020-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pobyt BournemouthW dniach 1-14 lutego 2016 roku miałem niezwykłą przyjemność uczestniczyć w kolejnym już etapie szkolenia w ramach projektu Erasmus +. Pierwszy etap tego projektu miał miejsce w ubiegłym roku, kiedy to wraz z grupą nauczycieli brałem udział w szkoleniach w nadmorskim mieście Margate, położonym w hrabstwie Kent. Tym razem mogłem spędzić dwa tygodnie w malowniczym mieście Bournemouth.

Uczestnicząc w zajęciach w Richard Language College poznałem wielu wspaniałych ludzi, dzięki którym dwutygodniowy pobyt w Anglii stał się owocny i kreatywny. Kurs CLIL, który był jednym z punktów programu wyjazdowego, pozwoli mi na wprowadzenie specjalistycznego zasobu słownictwa podczas mojej pracy z uczniami oraz swobodne prowadzenie lekcji w języku angielskim. Dzięki metodzie prowadzenia zajęć szkolnych w dwóch językach, która była rzetelnie przedstawiona podczas kursu, uczniowie z łatwością mogą przyswoić przekazywaną wiedzę w obu używanych przez nauczyciela językach. Za sprawą doskonałego wyposażenia szkoły, w której odbywała się większość kursów, ugruntowałem także fachowe słownictwo związane z moim warsztatem pracy. Ponadto w każdej sytuacji mogłem liczyć na pomoc kadry College'u, która w życzliwy i profesjonalny sposób była gotowa udzielić zawsze trafnych rad i wskazówek.Pobyt w Wielkiej Brytanii to jednak nie była tylko nauka, chociaż zajmowała ona większą część dnia. Niezwykle cennym dla mnie doświadczeniem było codzienne obcowanie z angielską rodziną, która mnie gościła podczas całego dwutygodniowego pobytu. Miałem okazję poznać od tak zwanej podszewki angielski sposób bycia, kulturę i praktyczny angielski używany w codziennych, zwykłych sytuacjach. Śniadania i kolacje w rodzinnym gronie były zawsze okazją do wymiany interesujących opinii o życiu codziennym. Wspólny język, który znalazłem z domownikami zaowocował przyjaźniami, które mam nadzieję będą się umacniały i tworzyły okazję do stałego kontaktu z użytkowym językiem angielskim.

Między intensywną nauką a chwilami spędzonymi w gronie rodziny udało mi się poznać historię pobliskich miejscowości. Również tutaj na każdym kroku czekała na mnie okazja, aby podnieść moje umiejętności komunikacyjne w języku obcym. Samodzielne podróżowanie w Anglii wymaga bowiem zdecydowanie dobrze zorganizowanego czasu i znajomości użytecznego słownictwa. Dzięki powyższym udało mi się dotrzeć do kilku mniej i bardziej znanych miejsc. Moim zdaniem na szczególną uwagę zasługują Stonehenge Bath – łaźnie rzymskie.

Podsumowując uważam 14 dni spędzone w Bournemouth za w pełni wykorzystane. Kurs, w którym brałem udział, jest zdecydowanie godny polecenia, a korzyści płynące z uczestnictwa w nim są z pewnością długofalowe i owocne przede wszystkim dla uczniów. Wiedza, którą sobie przyswoiłem podczas tych dwóch tygodni pozwoli mi na urozmaicenie i wzbogacenie o nowe merytoryczne treści moich zajęć w szkole. Ponadto sytuacje codzienne z angielską rodziną pomogły mi zrozumieć inne kulturowo podejście do szeregu zagadnień, co z powodzeniem może zostać przeze mnie wykorzystane pomagając uczniom zaaklimatyzować się w szkole.

Piotr Magiera


Wrażenia z kursu w BournemouthW dniach od 15 do 26 lutego 2016 r. w ramach projektu Erasmus+ uczestniczyłam w szkoleniu organizowanym w Richard Language College, w bardzo ładnym, nadmorskim mieście Bournemouth. Dwutygodniowe szkolenie składało się z porannych sesji doskonalących umiejętności posługiwania się językiem angielskim oraz popołudniowego kursu metodologicznego “Learning to learn”. Lekcje języka angielskiego, w których uczestniczyłam przez te dwa tygodnie pozwoliły mi na lepsze zrozumienie i przyswojenie zasad gramatyki angielskiej, większe zwrócenie uwagi na akcent, od którego niejednokrotnie zależy dobre zrozumienie nas przez rodowitych Brytyjczyków oraz wyjaśnienie zawiłości niektórych z wielu słówek, które mogą przysporzyć wielu problemów z odpowiednim ich użyciem. Kurs metodologiczny “Learning to learn” pomimo, że był dla mnie dużym wyzwaniem i sprawdzianem umiejętności językowych okazał się bardzo interesujący, a dzięki doświadczonemu i sympatycznemu prowadzącemu oraz pomocy w tłumaczeniu niezrozumiałych kwestii przez panią dyrektor Martę Pszczołę, z którą uczestniczyłam w kursie - również bazą, na której można będzie opierać się w doskonaleniu własnego warsztatu pracy w szkole, wprowadzaniu nowych pomysłów i rozwiązań. To obowiązkowe zajęcia w Richard Language College, które jednak nie wyczerpywały możliwości i konieczności doskonalenia się w j. angielskim 😊.

Szkoła proponowała bogaty program kulturalny, w który chętnie się włączałam. Organizowane przez szkołę spotkania, w których uczestniczyli ludzie z różnych części świata miały na celu ćwiczenie i doskonalenie kompetencji językowych poprzez quizy, konwersacje tematyczne i swobodne rozmowy. Wycieczki do Cardiff w Walii, Bath i Stonehenge to również niezapomniane wrażenia (nie tylko przez całodzienną ulewę w Cardiff, połamany parasol i przemoczone ubrania 😊) i ciekawe doświadczenia. Mieszkanie u angielskiej rodziny, wspólne posiłki z gospodarzami to kolejna lekcja praktycznego używania języka obcego w codziennych sytuacjach. To wszystko rzeczywiście dawało okazję do podnoszenia swoich umiejętności językowych, przełamywania bariery językowej i mobilizacji do dalszej nauki. Udział w kursie pozwolił mi również wymienić doświadczenia zawodowe z poznanymi tam nauczycielami z Polski.

Cieszę się, że kolejny raz mogłam uczestniczyć w kursie w ramach projektu Erasmus+, dzięki któremu mogłam nie tylko poznać ciekawych ludzi, zwiedzić piękne miejsca, ale w praktyce doskonalić swój angielski, podnieść kwalifikacje zawodowe, lepiej poznać brytyjski system edukacji, poszerzyć horyzonty myślowe. To było dla mnie cenne i wartościowe doświadczenie, które mam nadzieję, przełoży się na moją pracę w szkole.

Agnieszka Gałązka - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnejAnglia 2016 !Szkoła Podstawowa nr 24 im. Krakowskiej Straży Pożarnej w Krakowie przy ul. Aleksandry 17 bierze udział w międzynarodowym projekcie Erasmus +. Projekt, w którym uczestniczymy nosi nazwę „Nowoczesny nauczyciel w nowoczesnej szkole”. W trakcie tego projektu uczestniczyłam w kursie językowym oraz brałam udział w wykładach :”Lerning to Learn- Teaching Planner”, które prowadzone były przez konsultanta i trenera Dave Smitha. Zarówno kurs językowy jak i wykłady odbywały się w Richard Language College w Bournemounth. Wykłady „Learning to learn” czyli umiejętności uczenia się oraz planowania procesu uczenia się to cykl wielu spotkań, które były dla mnie ciekawym doświadczeniem .

Tematyka wykładów zawierała szereg dobrych praktyk i rozwiązań edukacyjnych w angielskich szkołach. Badania prowadzone w Anglii miały na celu nie tylko podnieść poziom i efekty kształcenia w szkołach, ale też wprowadzić szereg dobrych rozwiązań wychowawczych. Uczenie się przez całe życie jest naszym przyrodzonym prawem, możemy stale się rozwijać i dążyć do wymarzonych celów. Planowanie osiągnięcia sukcesu to trudna praca ale dobrze zaplanowana i zorganizowana przynosi rezultaty.

Dużą rolę w tym planowaniu odgrywa lidership-headmaster-menager-nauczyciel, który zna potrzeby i oczekiwania swoich klientów oraz umie pracować w drużynie . Wykłady przypomniały mi jak ważna jest współpraca wszystkich podmiotów w szkole i jak ważne jest planowanie pracy.

Misja i wizja szkoły to szkolny plan rozwoju, który uwzględnia edukację, wychowanie, bezpieczeństwo, coaching, współpracę oraz przyszłość. Tylko dobry plan przyniesie oczekiwane rezultaty i dobry wynik pod warunkiem, że będzie realizowany przez wszystkich i dla wszystkich w całej szkole/środowisku.

Uczestnictwo w tym kursie pozwoliło mi przemyśleć jak jest w szkole, w której jestem przewodnikiem, czym możemy się pochwalić, co robimy dobrze, a co powinniśmy poprawić, z jakich obszarów możemy być dumni. Chciałabym podjąć działania, aby wykształcenie stało się bramą do pełnoprawnego i kompetentnego obywatelstwa w nowoczesnym społeczeństwie określonym jako „społeczeństwo uczące się”. Dobrze wykształceni obywatele to największe bogactwo każdego kraju, a mój plan i wizja to silna wiara w szkolnictwo, wysoki status nauczycieli i duże zaufanie do obowiązującego nadzoru.

Czy mi się uda? Jestem przekonana, że tak.


Marta Pszczoła

Dyrektor Szkoły


Pobyt w Brighton


Zimowe Brighton – Erasmus+ Moje wrażenia z podróży do Wielkiej Brytanii

Dobiegający już końca rok szkolny 2015/2016 obfitował w moim życiu zawodowym w wiele inspirujących i ważnych wydarzeń oraz doświadczeń, z których jednym z najbardziej emocjonujących był wyjazd do przepięknego, nadmorskiego miasta Brighton. Spędziłam tam dwa intensywne tygodnie, których z pewnością długo nie zapomnę, a całe to moje angielskie marzenie spełniło się, dzięki decyzji o przyłączeniu się do szkolnego programu Erasmus +.

Mój pobyt w Brighton należy podzielić na dwa etapy, z których pierwszy spędziłam w szkole językowej, intensywnie doskonaląc swoje dotychczasowe umiejętności językowe i – oczywiście – nabywając wiele nowych umiejętności. English Language School okazało się nie tylko miejscem oferującym doskonały kurs językowy (komunikatywni i sympatyczni prowadzący, zajęcia o dużym stopniu intensywności, różnorodne - pod względem narodowości uczestników - grupy i duża elastyczność w wyborze tematyki zajęć), ale też świetnym centrum ciekawych spotkań międzynarodowych. Do Brighton przyjechałam sama, a w swojej grupie językowej byłam jedyną Polką –ba! – jedyną Europejką, dlatego przez cały czas mogłam posługiwać się tylko językiem angielskim, co okazało się doskonałą motywacją do ciągłego doskonalenia moich umiejętności komunikacyjnych w tym języku.

Drugi tydzień pobytu upłynął równie szybko i interesująco, co pierwszy, gdyż przez pięć dni miałam przyjemność gościć w Brunswick Primary School. Już pierwszego dnia zostałam oprowadzona po całej szkole, w której spotkałam się z bardzo serdecznym powitaniem przez nauczycieli i pozostałych pracowników tej placówki. Moją opiekunką została Mrs Victoria Hanks i to jej wychowanków mogłam obserwować przez cały tydzień, gdy uczyli się i bawili. Nie rozstawałam się z aparatem fotograficznym i notesem, gdyż niemal każde

kolejne zadanie i aktywność, którą realizowali uczniowie, był wart utrwalenia. Stale analizowałam, które metody i strategie nauczania i wychowania są możliwe do przeniesienia na grunt Polski. Zdecydowanie mogę powiedzieć, że decyzja o wzięciu udziału w kursie w Wielkiej Brytanii okazał się bardzo rozwijający zawodowo - dał mi możliwość doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela i nabywania nowych umiejętności językowych. Z pewnością skorzystałabym raz jeszcze z kolejnej szansy takiego wyjazdu.


Marta Pierzgalska
Jedna z naszych nauczycielek edukacji wczesnoszkolnej – Marta Pierzgalska – wyjechała na dwutygodniowe szkolenie do Wielkiej Brytanii w ramach programu Erasmus Plus. Miejscem jej pobytu jest przepiękne miasto na południu Anglii – Brighton. Jest to jeden z najbardziej atrakcyjnych i najbardziej znanych nadmorskich kurortów na Wyspach.

Jeden tydzień kursu jest już za Panią Martą. W jego trakcie, nauczycielka naszej szkoły uczęszczała do szkoły językowej (English Language Centre), gdzie doskonaliła swoje umiejętności w zakresie komunikacji w języku angielskim. Jak się okazało, w swojej grupie byłą jedyną Polką i jedyną Europejką, co – jak sama przyznała – okazało się niezwykle inspirującym i ciekawym doświadczeniem, nie tylko językowym, ale przede wszystkim kulturowym.
Przed Panią Martą jeszcze jeden kilka dni w Brighton. Ostatni tydzień spędzi ona w brytyjskiej szkole (Brunswick Primary School), gdzie przyglądać się będzie lekcjom w najmłodszych klasach.------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Mój Erasmus+

Moje wrażenia z pobytu na kursie w Wielkiej Brytanii - Dominika Pardela

W dniach 11-18 kwietnia oraz 25 lipca - 1 sierpnia 2015 roku w ramach projektu Erasmus+ pt.”Nowoczesny nauczyciel w nowoczesnej szkole” uczestniczyłam w szkoleniach metodycznych dla nauczycieli - anglistów w Bournemouth. To malownicze nadmorskie miasteczko położone około dwóch godzin jazdy od Londynu, pełne wspaniałych ogrodów, niezliczonych parków oraz urzekających piaszczystych plaż, jednym słowem: doskonałe miejsce do nauki języka angielskiego oraz obcowania z brytyjską kulturą.

Szkoła, w której odbywał się nasz kurs - Richard Language College, to jedna z najstarszych szkół językowych w Bournemouth. Miejsce świetnie przygotowane dla uczniów: szkolna stołówka ze smacznymi posiłkami, biblioteka, sala komputerowa. Po zajęciach można było brać udział w rozmaitych spotkaniach integracyjnych oraz skorzystać z bogatej oferty wycieczek. Ogromnym plusem było zakwaterowanie u angielskiej rodziny, wspólnie spędzony czas pozwolił mi jeszcze lepiej poznać tamtejszą kulturę i zwyczaje. Moi gospodarze byli niezwykle uprzejmi i kulturalni, zawsze można było z nimi porozmawiać i pożartować.

Kurs EFL Methodology In Practice spełnił moje wszystkie oczekiwania. Przed południem uczestniczyłam w szkoleniu czysto językowym. Było to dla mnie ciekawe doświadczenie, znów poczułam się jak uczennica: odrabiałam zadania domowe, główkowałam nad zawiłościami gramatyki angielskiej, rozwiązywałam testy

Oprócz kilku nauczycieli z Polski, do collegu uczęszczało w tym czasie wielu uczniów rozmaitych narodowości. Było to coś naprawdę fascynującego, móc porozmawiać po angielsku z ludźmi z tak dalekich krajów jak Wybrzeże Kości Słoniowej czy Japonia. Podzielić się swoimi opiniami na różne tematy.

Popołudniowe zajęcia podzielone były na kilka bloków tematycznych: Listening Activities, Speaking Activties, Black/Whiteboard Activities, Cuisenaire rods,Visual Resources, Pair and Group Work, Drama and Role Play, itp. Każdy z moich brytyjskich nauczycieli to nieprzeciętna osobowość o niezwykle bogatym doświadczeniu osobistym i zawodowym. Zajęcia były naprawdę profesjonalnie przygotowane. Nauczyciele opowiadali o różnorodnych metodach pracy, każdy z nich prezentował inne podejście do nauczania języka angielskiego. Najbardziej podobały mi się zajęcia z Visual Resources, w czasie których zrodziło się wiele zaskakujących pomysłów na ciekawe lekcje.

W trakcie szkolenia lipcowego poznałam anglistów z Niemiec, Włoch i Czech, co zaowocowało nabyciem wiedzy na temat systemów edukacyjnych tych krajów. Postanowiliśmy w nowym roku szkolnym rozpocząć pracę nad wspólnym projektem, do którego włączymy naszych uczniów.

Udział w kursach w Wielkiej Brytanii dał mi przede wszystkich możliwość doskonalenia warsztatu pracy, rozwijania się i nawiązywania nowych kontaktów. Cieszę się ogromnie, że nasza szkoła bierze udział w programie Erasmus+, który pozwala nauczycielom na realizowanie pasji zawodowych!

Dominika Pardela

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Moje wrażenia z pobytu w Bournemouth


Erasmus Plus to mój pierwszy zagraniczny projekt w którym brałam udział. Jestem nauczyciele,m języka angielskiego i wraz z koleżankami anglistkami zdecydowałyśmy się na Szkolenie Metodyczne EFL Methodology in Practice Module 1. Jak się okazało była to trafna decyzja gdyż warsztaty okazały się bardzo rzeczowe i wartościowe. Szkolenie odbywało się w Bournemouth, malowniczej miejscowości położonej na południu Wielkiej Brytanii, w hrabstwie ceremonialnym Dorset, nad kanałem La Manche. Miasto jest ośrodkiem wypoczynkowym, posiada szereg atrakcji turystycznych takich jak Bournemouth Eye, Boscombe, Oceanarium, Bournemouth Pier.

Miasto jest również kolebką konferencyjno-edukacyjną. Posiada szeroki wachlarz kursów Językowych w prestiżowych Szkołach oraz na Uniwersytecie (University of Bournemouth). Nasze szkolenie odbywało się w najstarszej i najbardziej renomowanej szkole w całym hrabstwie Dorset- Richmond Language College. W szkole pracuje wykwalifikowana kadra nauczycielska -bardzo kompetentna, życzliwa służąca pomocą i dobrą radą. Podczas zajęć zawsze panowała ciepła imiła atmosfera sprzyjająca nauce.

Mój dzień w Collegu podzielony był na dwa bloki zajęć.Zajęcia trwały 5 godzin zegarowych. Do południa odbywał się kurs językowy dostosowany do poziomu i możliwości uczestników ( pierwszego dnia kursu każdy pisał test kwalifikujący do odpowiedniej grupy) Kurs językowy obejmował ćwiczenia czytania i słuchania ze zrozumieniem, gramatykę oraz konwersacje. Po przerwie na lunch odbywały się zajęcia metodyczne -techniki nauczania języka angielskiego. Każdego dnia omawiane były inne zagadnienia z tego zakresu takie jak użycie Cuisenaire Rods, zagospodarowanie białej i czarnej tablicy White and Black Board , wykorzystanie Tablicy Interaktywnej -Interactive Whiteboard czy też Visual Resources. Ponadto otrzymałam bardzo dużo materiałów do kopiowania z ciekawymi ćwiczenia grami i quizami, dzięki ktorym moje lekcje będą jeszcze bardziej interesujące i atrakcyjnejsze dla dzieci.

Pobyt w Wielkiej Brytanii była dle mnie życiowym doświadczeniem. Pomysły i techniki jakie miałam okazję poznać podczas szkolenia z pewnością wzbogacą mój warsztat pracy. Tydzień spędzony w Bournemouth to dla mnie bardzo cenna lekcja. Udział w zagranicznym projekcie i czas spędzony w międzynarodowym towarzystwie to dla mnie ogromny zaszczyt i niezapomniana przygoda.

Edyta Janasik

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wspomnienia z Margate

W dniach od 2 do 13 marca 2015 roku wraz z piątką nauczycieli z naszej szkoły uczestniczyłam w szkoleniu dla nauczycieli w ramach projektu

Erasmus+. Miałam przyjemność przebywać w Margate, nadmorskim miasteczku położonym na wchodzie Wielkiej Brytanii Szkolenie, w którym wzięłam udział składało się z dwóch części. Przez pierwszy tydzień uczestniczyłam w szkoleniu językowym w szkole English in Margate, następny tydzień spędziłam w publicznej szkole podstawowej Holy Trinity and Saint Johns Church of England Primary School.

W szkole językowej przywitano nas niezwykle przyjaźnie. Zaopiekowali się nami cudowni ludzie, dzięki którym czas mijał za szybko. Pierwszy tydzień minął mi na doskonaleniu umiejętności językowych. Pracowałam w jedenastoosobowej wielokulturowej grupie. Zajęcia polegały przede wszystkim na konwersacjach, dzięki którym mogłam ćwiczyć swobodę porozumiewania się w języku angielskim ale również mogłam troszkę poznać kulturę i doświadczenia innych uczestników kursu. Ten tydzień mijał mi nie tylko na nauce ale również na aktywnościach zorganizowanych przez English in Margate. Uczestniczyłam w wielu ciekawych zajęciach i zwiedziłam wiele pięknych miejsc.

Drugi tydzień spędziłam w szkole podstawowej. Miałam możliwość obserwować zajęcia oraz codzienne życie uczniów i nauczycieli. To co mnie urzekło w tej szkole to dyscyplina oraz szacunek uczniów do nauczycieli jak również do innych uczniów. Dzień w tej szkole rozpoczynał się codziennie od wspólnego spotkania w auli. Tam miała miejsce rozmowa na temat pisma świętego oraz modlitwa. Później uczniowie udawali się do swoich sal, gdzie cały dzień spędzali z wychowawcą oraz nauczycielami wspomagającymi jego pracę. Każdy dzień podzielony był na różne przedmioty, a cały tydzień przez który przebywałam w szkole odbywał się pod hasłem „Tygodnia nauki”. Tydzień zakończony został dniem, w którym uczniowie przebrali się za znanych naukowców.

Myślę, że czas spędzony w tej szkole dał mi możliwość innego spojrzenia na naszą szkołę. Podpatrzyłam wiele ciekawych pomysłów, które na pewno wykorzystamy w pracy szkoły ale również doceniam nasz system edukacji. Wróciłam do kraju bogatsza o nowe doświadczenia. Była to dla mnie niesamowita przygoda i niecodzienna szkoła życia. Ten wyjazd dał mi możliwość poznania wielu ciekawych ludzi, zwiedzenia kawałka Europy, poszerzenia horyzontów i zasmakowania obcej kultury.

Katarzyna Kuklewicz

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
„NOWOCZESNY NAUCZYCIEL W NOWOCZESNEJ SZKOLE” –
PROJEKT ERASMUS + W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 24 W KRAKOWIE

Szkoła Podstawowa nr 24 im. Krakowskiej Straży Pożarnej w Krakowie przy ul. Aleksandry 17, jako jedyna publiczna szkoła podstawowa z Krakowa bierze udział w międzynarodowym projekcie Erasmus +. Projekt w którym uczestniczymy nosi nazwę „Nowoczesny nauczyciel w nowoczesnej szkole” i ma na celu doskonalenie znajomości języka angielskiego przez nauczycieli, poznanie nowoczesnych metod uczenia i innowacyjnych form doskonalenia.

To wyjątkowa okazja umożliwiająca zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do twórczego zarządzania szkołą przez wprowadzenie innowacyjnych programów nauczania, zaangażowanie szkoły w międzynarodowe projekty zarówno na poziomie nauczycieli jak i uczniów oraz wzbogacenie wiedzy o marketingu i promocji placówki. Indywidualne doświadczenie zdobyte przez uczestników projektu będzie miało przełożenie na jeszcze bardziej efektywną pracę z uczniami oraz całym środowiskiem szkolnym, co w efekcie prowadzi do podniesienia jakości nauczania w szkole.

W projekcie Erasmus+ bierze udział dwunastu nauczycieli różnych specjalności. Pierwsza grupa składająca się z sześciu nauczycieli w dniach 02.03. – 13.03.15 r. uczestniczyła w kursie Bi – Component Junior w Bournmouth oraz Margate w Wielkiej Brytanii. Przez pierwszy tydzień nauczyciele podnosili swoje kompetencje językowe w szkole języka angielskiego, natomiast drugi tydzień spędzili w angielskich szkołach podstawowych. Tam obserwowali pracę nauczycieli, uczestniczyli w zajęciach i prowadzili lekcje. Do szkoły nauczyciele powrócili z nowymi pomysłami, a zdobyte przez nich doświadczenie i wyniki obserwacji są przekazywane pozostałym członkom grona pedagogicznego.

W głowach zrodziły się pomysły na dalszy rozwój szkoły. W planach na najbliższe lata – szereg innowacyjnych zmian, które pozwolą realizować edukację globalną, wielokulturową otwartą na Polskę, Europę i świat.

Wyjazd grupy nauczycieli do Anglii był doskonałą okazją do nowatorskiego spojrzenia przez nich na metodykę nauczania, poszerzenia swoich horyzontów, zdobycia nowych doświadczeń zawodowych oraz nawiązania współpracy międzynarodowej między szkołami. Kolejni nauczyciele biorący udział w projekcie wyjeżdżają do Wielkiej Brytanii już w kwietniu, lipcu i sierpniu.
Nauczyciele SP 24:

A. Gałązka, K. Kuklewicz, P. Magiera


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Moje wrażenia z udziału w projekcie „Erasmus +” – wizyta w Margate

W dniach 2.03 – 13.03.15 r. w ramach programu Erasmus + miałam okazję przebywać w Margate – małym, malowniczym nadmorskim miasteczku oddalonym o 2 godz. drogi od Londynu. Przez pierwszy tydzień uczestniczyłam w szkoleniu językowym w English in Margate School, kolejny tydzień uczestniczyłam w życiu prywatnej szkoły podstawowej Chartfield School w Westgate on Sea. Tydzień w szkole językowej minął na doskonaleniu umiejętności językowych w kilkunastoosobowej grupie osób z różnych stron świata, między innymi z Hiszpanii, Szwajcarii, Włoch, Francji . Nauka w grupie tych osób w połączeniu z kompetentną i bardzo sympatyczną kadrą nauczycielską była dla mnie ogromną przyjemnością. Atmosfera panująca na zajęciach sprzyjała efektywnej nauce i wymianie doświadczeń, opinii nt. edukacji, życia i zwyczajów panujących w innych krajach. Żal było rozstawać się zarówno z nowo poznanymi ludźmi jak i nauczycielami i pozostałą kadrą zatrudnioną w English In Margate School. Zajęcia w English In Margate School nie ograniczały się tylko do nauki w „szkolnych ławkach” – szkoła zapewniała nam ciekawy i interesujący program socjalny – razem z pozostałymi uczestnikami kursu zwiedziliśmy dzięki temu pobliskie Canterburry, gdzie mieliśmy okazję podziwiać przepiękną katedrę i wziąć udział w obrzędach religijnych i posłuchać śpiewu chóru. Przez moment mogliśmy też „chłonąć” atmosferę uczelni w Oxfordzie i poczuć się jak studenci podczas wycieczki do Oxfordu. Zarówno Canterburry jak i Oxford zrobiły na mnie ogromne wrażenie, do czego dołączyły się również informacje i ciekawostki, które o tych miejscach opowiadał nam nasz nauczyciel - przewodnik z English In Margate – Robert. Oprócz wycieczek szkoła językowa proponowała nam również inne aktywności, aby doskonalić język angielski – były to wspólne wyjścia z innymi uczestnikami kursu na karaoke, pizzę czy mecz. Wspólna gra w bingo i kalambury w szkolnym klubie Havley przysparzały wiele emocji – udało mi się nawet zdobyć nagrody – mapa Wielkiej Brytanii i mini przewodnik po Londynie J. Kolejny tydzień miałam okazję obserwować i uczestniczyć w życiu malutkiej, prywatnej szkoły podstawowej - Chartfield School. Kilkuosobowa kadra nauczycielska na czele z dyrektorem szkoły – panią Louise Shipley to przemiłe, przyjaźnie nastawione osoby. Moją opiekunką w szkole była Catherine Calcute, która pod swoją opieką miała najstarszą grupę dzieci od 6 do 11 roku życia.

Już na samym początku pobytu w szkole moją uwagę zwrócił ogromy szacunek jakim dzieci obdarzały wszystkich nauczycieli oraz zdyscyplinowanie uczniów. Widoczne to było zarówno podczas lekcji, jak i całego pobytu w szkole. W szkole nie było hałasu, dzieci rozmawiały ze sobą cicho, spożywały posiłki w ciszy, bardzo kulturalnie zwracały się do nauczycieli. Nie było też żadnych agresywnych zachowań pomiędzy nimi – widać było pozytywne, przyjazne relacje i wzajemną pomoc. Moją uwagę zwróciły również mundurki dzieci, w których prezentowały się bardzo ładnie. Uczniowie tamtejszej szkoły noszą białe koszule, czerwono szare krawaty, czerwone sweterki oraz szare spódniczki – dziewczynki lub czarne spodnie - chłopcy. Dzieci mają również jednakową odzież wierzchnią, którą stanowią szare płaszczyki i marynarki lub czerwone kurteczki, a do tego szare kapelusze dla dziewczynek i szare czapki z daszkiem dla chłopców. To nie koniec szkolnego stroju, ponieważ wszystkich obowiązują nawet takie same czerwono białe stroje sportowe, czerwone worki na buty i czerwone plecaki. Wszystko oczywiście z logo szkoły. Uczniowie przestrzegają zasad noszenia strojów szkolnych i lubią je. W Chartfield School uczy się tylko 58 uczniów od 3 do 11 roku życia. Jest tam grupa przedszkolna i dwie grupy szkolne. Dzień w szkole angielskiej różni się od naszego. Dzieci przychodzą do szkoły na godz. 8:30, choć zajęcia zaczynają się o godz. 9:00. W tym czasie uczniowie sami zaczynają pracować w swoich zeszytach, czytać książki. O godz. 9:00 każdego dnia cała społeczność szkolna spotyka się w szkolnej świetlicy, wita z każdym nauczycielem z osobna i wspólnie śpiewa krótką piosenkę, po czym wszyscy wychodzą na pobliskie boisko, gdzie po krótkiej rozgrzewce odbywa się bieg – młodsze dzieci robią jedno okrążenie, starsze dwa. Po zajęciach sportowych zaczyna się pierwszy blok lekcyjny, który trwa 1,5 godz. W tym czasie uczniowie uczą się matematyki, j. angielskiego. Mają tylko podręcznik do matematyki, nauka j. angielskiego opiera się na pracy ze słownikiem i wszechobecnymi w klasach książkami dostosowanymi do wieku i umiejętności dzieci. Po półtora godzinnej lekcji uczniowie mieli 15 minutową przerwę, podczas której wychodzili na szkolny plac zabaw. Po powrocie odbywały się zajęcia z przyrody, historii, j. francuskiego lub zajęć komputerowych, które znowu trwały 1, 5 godz. O godz. 13:30 wszystkie dzieci miały godzinną przerwę na lunch, po którym odbywały się już tylko luźniejsze zajęcia – plastyczne, joga, taniec. Zajęcia szkolne kończyły się o godz. 15:15 wspólnym spotkaniem z panią dyrektor i wszystkimi nauczycielami, z którymi tak jak na początku dnia, teraz żegnali się wszyscy uczniowie.

Klasa, którą miałam okazję obserwować i pomagać w prowadzeniu lekcji, składała się z 17 osób od 6 do 11 roku życia. Uczniowie w zależności od poziomu wiedzy i umiejętności pracowali na różnych kartach pracy. W większości była to praca samodzielna. Podczas lekcji widoczny był nacisk na naukę samodzielnego myślenia, wyrażania własnego zdania i opinii, konstruowania definicji. Dzieci były bardzo zainteresowane moją osobą, okazywały mi tak jak pozostałym nauczycielom w szkole szacunek i dużą sympatię. Ciekawił ich mój język, Polska i Kraków, wielką furorę zrobiły też polskie czekoladki z Wawelu, które angielscy uczniowie określili jako najlepsze na świecie J. Spodobała się im również legenda o smoku wawelskim, którą w dwóch wersjach językowych zaprezentowałyśmy wspólnie z moją opiekunką Catherine podczas lekcji. Wszyscy – łącznie z Catherine określili nasz język jako bardzo szybki i bardzo trudny J. Ciekawostką podczas mojego pobytu w Chartfield School była wycieczka klasy do Tesco, gdzie dzieci zapoznawały się z procesem wyrobu pieczywa, przechowywania produktów, poznawały pracę poszczególnych osób w sklepie i zwiedzały miejsca, w których one pracują. Jednym z zadań, które miały wykonać było zrobienie zakupów z listy do określonej kwoty, następnie wcieliły się w rolę kasjera i zajmując jego miejsce przy kasie kasowały wszystkie produkty drukując na koniec rachunek. Po powrocie do szkoły odbył się dalszy ciąg edukacji tematycznej związanej z pracą w sklepie. W ostatnim dniu pobytu w Chartfield School miałam też okazję wziąć udział w „Red Nose Day”, który organizowany jest co roku we wszystkich szkołach w Anglii. W tym dniu uczniowie nie przychodzą do szkoły w mundurkach, tylko w wybranych przez siebie przebraniach – kolorowych, bajkowych strojach, obowiązkowo z czerwonymi nakładkami na nos. Zajęcia lekcyjne odbywają się pod hasłem „czerwonego nosa” i są z nim tematycznie związane. W szkole zorganizowane było w tym dniu stoisko ze słodkościami – ciasteczkami, galaretkami, lodami, które uczniowie kupowali podczas przerwy, a dochód przeznaczony miał być na cel charytatywny. Pobyt w Chartfield School był dla mnie bardzo ciekawym doświadczeniem. Pomysły i rozwiązania tam podpatrzone wykorzystam w pracy w naszej szkole, a nawiązany pozytywny kontakt z kadrą szkoły będę podtrzymywać i rozwijać w celach zarówno towarzyskich jak i zawodowych. Dyrektor szkoły – pani Louise Shipley z wielką ochotą przyjęła zaproszenie do naszej szkoły i już teraz prowadzi rozmowy na temat przyjazdu w przyszłym roku szkolnym. Na początek w celu nawiązania kontaktów naszych uczniów z ich angielskimi rówieśnikami napisaliśmy pocztówki z pozdrowieniami z Krakowa. Dwa tygodnie spędzone w Margate w ramach projektu Erasmus + to cenny czas, czas pełen pozytywnych wrażeń i doświadczeń, które mam nadzieję przełożą się na rozwój naszej szkoły. Cieszę się, że mogłam wziąć udział w projekcie, pogłębić swoje umiejętności językowe, poznać nowych ludzi, zdobyć nowe doświadczenia. Zawsze będę bardzo mile wspominać ten pobyt J.

Agnieszka Gałązka – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej nr 24