Edukacja Globalna

W województwie małopolskim jesteśmy jedną z 9 szkół w gronie Szkół Liderów  Edukacji Globalnej.

Projekt 355/2016 – 2017 /M „Edukacja globalna. Liderzy edukacji na rzecz rozwoju” współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej MSZ RP, realizowany w  szkołach zgodnie z założeniami „Wieloletniego programu współpracy rozwojowej na lata 2016-2020” .

W 2016 roku do 2-modułowego projektu „Liderzy edukacji na rzecz rozwoju” przystąpiło 160 szkół z całej Polski, tworzących ogólnopolską sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli w zakresie edukacji globalnej. Jedną z tych szkół jest nasza szkoła. W każdej szkole powołany został Lider projektu. Łącznie 160 Liderów w „Szkołach Liderów Edukacji Globalnej” pracuje z 10-osobowymi zespołami nauczycieli różnych przedmiotów i zajęć szkolnych. Pracę szkół wspiera 16 koordynatorów regionalnych.  Szkoły realizują działania i zadania edukacyjne wynikające z Agendy i Celów Zrównoważonego Rozwoju – wpisujące się w dotychczasową i nową podstawę programową kształcenia ogólnego.

Podczas seminarium: „Edukacja globalna, edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju – program działań, wymiana myśli i dobrych praktyk szkolnych, które odbyło się 16 września 2017 r. nastąpiła certyfikacja szkół i liderów edukacji globalnej.

Aktualnie realizujemy II moduł projektu, którego zakończenie przewidziano w grudniu 2017. Przed nami  kolejny już Tydzień Edukacji Globalnej !

TEG 2017 odbędzie się w dniach 18 – 26 listopada 2017 roku, pod hasłem: „Cele Zrównoważonego Rozwoju. Przyszłość świata zależy od nas!”

Skip to content