Erasmus+

                                                                                          

digitALL – PODSUMOWANIE PROJEKTU

Wolontariat Europejski (EVS) – projekt DigitALL nr 2017-3-PL01-KA105-047263

 W marcu 2018 roku wraz z przybyciem wolontariuszy – Chloe z Francji i Denise z Włoch rozpoczął się w Krakowie projekt digitALL. We wrześniu do projektu dołączyli: Javier (z Hiszpanii, wolontariusz w Szkole Specjalnej nr 11), Zafer (z Turcji, wolontariusz w Szkole Specjalnej nr 11), Josephine (z Niemiec, Szkoła Publiczna nr 11), Cristina (z Włoch) i Viktoria (z Niemiec), które niestety zrezygnowały w lutym z powodów zdrowotnych) – obie w Centrum Autyzmu. W październiku do zespołu dołączyli: Antonin (z Francji, Szkoła Specjalna), Julieta (z Hiszpanii, Szkoła Publiczna ZSP nr 11). Wolontariusze przebywali w Krakowie przez 10 miesięcy. Projekt miał na celu promocję narzędzi i inicjatyw wspierających walkę z wykluczeniem cyfrowym, zwłaszcza wśród osób niepełnosprawnych i starszych. Poruszyliśmy również temat skutecznej umiejętności korzystania z mediów, narzędzi on-line i bezpieczeństwa w sieci. Stałym elementem naszych działań EVS będzie praca nad tym, aby młodzi ludzie zdobyli kompetencje niezbędne na dzisiejszym międzynarodowym rynku pracy, a także odkrywali inne kultury przez budowanie pozytywnego nastawienia na otwartość i inność (promowanie różnorodności i dialogu międzykulturowego).

DODATKOWE DZIAŁANIA W KTÓRYCH WOLONTARIUSZE BRALI UDZIAŁ:

 • warsztaty dla dzieci i młodzieży podczas półkolonii w 2018 o historii rozwoju narzędzi komunikacji,
 • trening dotyczący digitalizacji w kulturze w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie,
 • wizyta w pracowni dygitalizacji Muzeum Historycznego Miasta Krakowa wraz ze zwiedzaniem wystawy Cyberteka pokazującej rozwój miasta za pomocą nowoczesnych technologii,
 • trening z dziennikarzem świadomego używania mediów i Internetu,
 • wizyta w Zespole Szkół Specjalnych nt. narzędzi technicznych wspomagających komunikację osób niepełnosprawnych,

 

 • warsztaty dla młodzieży SocialNOTwork o pozytywnych i negatywnych aspektów używania mediów społecznościowych,
 • warsztaty dla seniorów jak przygotować i pracować ze zdjęciami i filmami,
 • Spotkanie z Piotrem Sajdkiem, który produkuje nowoczesne protezy: Technologia jako narzędzie włączenia.

 

DODATKOWE WYDARZENIA:

 • wycieczki po Krakowie: spacer wstępny, wycieczka po dzielnicy żydowskiej oraz po Nowej Hucie, wizyty w muzeum szopek krakowskich,
 • spotkanie nt. polskiej historii, andrzejki, Wielkanoc z seniorami,
 • spotkanie w Żydowskim Centrum JCC z rabinem oraz spotkanie w centrum muzułmańskim, jak również z przedstawicielami krakowskiego programu Otwarty Kraków,
 • „biuro turystyczne” – spotkanie na temat państw wolontariuszy,
 • wizyta w Tychach (spotkanie w Centrum Integracyjny oraz z Seniorami),
 • Dzień Wolontariusza,
 • spotkania integracyjne, spotkania ewaluacyjne indywidualne i grupowe,
 • udział w Światowych Dniach Ubogich (spotkania z bezdomnymi i uchodźcami).

TRENINGI:

 • on arrival i mid-term,
 • trening nt. formalnych aspektów projektu,
 • trening nt. ustalania sobie celów,
 • treningi w Międzynarodowym Centrum Kultury,
 • szkolenie z umiejętności miękkich,
 • szkolenie nt. Youthpassa,
 • trening nt. CV w IBM Polska.

DODATKOWE AKTYWNOŚCI PODEJMOWANE PRZEZ WOLONTARIUSZY:

Spotkanie dla młodych dziennikarzy (Javier), Żywa Biblioteka (Julieta, Aurore), wizyta w Alwernii z Seniorami (Josie), konwersacje języka angielskiego w Klubie Olsza (Julieta), spotkanie dla Klubu Wolontariusza (Zafer and Josie), spotkanie w Domu Helclów dla os. starszych (Josie), dzień niemiecki w ZSS11 (Josie), dzień języków obcych w Centrum Autyzmu (Cristina), Targi Mobilności na UJ (Josie), lekcje o Hiszpanii w szkole podstawowej (Javier), warsztaty ekologiczne i sztuki dla seniorów (Julieta), Iftar i piknik re-thinking refugees (Julieta).

Projekt DigitALL był finansowany w ramach Programu Unii Europejskiej Erasmus+

Grudzień, 2019 r.

 

 

Skip to content