O nas – Rada Rodziców

 

 

Rada Rodziców jest społecznym organem reprezentującym rodziców wszystkich uczniów Zespołu tj. Szkoły Podstawowej nr 24 oraz Przedszkola Samorządowego nr 37. Działa na podstawie ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), Statutu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 11 w Krakowie oraz własnego Regulaminu.

 Prezydium Rady Rodziców

 • Przewodniczący: Marek Węgrzyn
 • Zastępca Przewodniczącego: Aleksandra Lignar-Czyż
 • Sekretarz: Bogdan Maziarz
 • Skarbnik: Tomasz Pawlik

Komisja Rewizyjna

 • Przewodnicząca: Katarzyna Opiela
 • Członek: Piotr Godawa
 • Członek: Paulina Szyszkowicz

Terminy zebrań Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/2022

 • 29 września 2021r. – zebranie stacjonarne 
 • 18 listopada 2021r. – zebranie online 
 • 4 stycznia 2022r. – zebranie stacjonarne
 • 1 marca 2022r. – zebranie online
 • 10 maja 2022r. – zebranie stacjonarne
 • 21 czerwca 2022r. – zebranie stacjonarne – sprawozdawcze

email: rada.rodzicow.zsp11@gmail.com

Skip to content