Rada Rodziców

 

Rok szkolny 2021/2022

Nr konta RR PKO Bank Polski SA:

78 1020 2892 0000 5202 0783 3546

 

Prezydium Rady Rodziców

  • Przewodniczący: Marek Węgrzyn
  • Zastępca Przewodniczącego: Aleksandra Lignar-Czyż
  • Sekretarz: Bogdan Maziarz
  • Skarbnik: Tomasz Pawlik

Komisja Rewizyjna

  • Przewodnicząca: Katarzyna Opiela
  • Członek: Piotr Godawa

email: rada.rodzicow.zsp11@gmail.com

 

 

 

 

październik 2021 r.

 

Skip to content