Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców

 

Przewodniczący: Marek Węgrzyn

Zastępca Przewodniczącego: Aleksandra Lignar-Czyż

Sekretarz: Bogdan Maziarz

Skarbnik: Tomasz Pawlik

Komisja Rewizyjna

Przewodnicząca: Katarzyna Opiela

Członek: Piotr Godawa

Numer konta bankowego:

PKO BANK POLSKI 

78 1020 2892 0000 5202 0783 3546

e-mail:

rada.rodzicow.zsp11@gmail.com

Skip to content