Statut

Przepraszamy dokumenty w trakcie aktualizacji na nowy rok szkolny 2022/23

>> Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 11 <<

 

>> Statut Samorządowego Przedszkola nr 37 <<

 

>> Statut Szkoły Podstawowej nr SP 24 <<

Skip to content