Rekrutacja do klasy pierwszej

Rekrutacja do I klasy Szkoły Podstawowej

 

Zapisy do klasy I na rok szkolny 2022/2023

Rekrutacja do samorządowych szkół podstawowych w Krakowie prowadzona jest przez system elektroniczny ELEMENTO – krakow.elemento.pl

Należy wypełnić elektroniczny formularz, wydrukować i podpisać (podpisy obydwojga rodziców) + zaświadczenie o spełnianiu przygotowania przedszkolnego dot. dzieci z poza rejonu.

Komplet dokumentów można:

  • podpisać za pomocą profilu zaufanego (wymagane podpisy obojga rodziców),
  • przesłać w formie skanu lub czytelnego zdjęcia na adres e-mail: s.uczniowski@zsp11.krakow.pl,
  • złożyć osobiście do skrzyneczki przy portierni, budynek główny ul. Aleksandry 17.

Terminarz

Data

Zdarzenie

01.03 – 31.03

Uruchomienie rekrutacji w serwisie dla rodziców (godz. 9.00), przyjmowanie wniosków w szkołach w godzinach ustalonych przez dyrektora; elektroniczny serwis rekrutacyjny działa od 01.03 (godz. 8:00) do 31.03 (godz. 16:00).

01.03 – 21.03

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej do oddziałów sportowych – w dniach i godzinach ustalonych przez dyrektora

21.03

Ogłoszenie wyników prób sprawności fizycznej – o godzinie ustalonej przez dyrektora

01.03 – 01.04

Weryfikacja wniosków przez szkoły – przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach

29.04 godz. 09.00

Ogłoszenie wyników rekrutacji (lista zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych), przesłanie na adres e-mail informacji o wynikach z systemu

04.05 – 13.05

Potwierdzanie przez rodziców woli uczęszczania dzieci do szkoły – składanie oświadczeń                              w godzinach 8.00 – 14.00

16.05 godz. 12:00

Ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych oraz liczby wolnych miejsc

Rekrutacja uzupełniająca

17.05 – 24.05

Rekrutacja uzupełniająca – przyjmowanie wniosków w szkołach w godzinach ustalonych przez dyrektora (jedynie w formie papierowej)

17.05 – 20.05

Rekrutacja uzupełniająca – przeprowadzenie prób sprawności fizycznej do oddziałów sportowych – w dniach i godzinach ustalonych przez dyrektora

20.05

Rekrutacja uzupełniająca – ogłoszenie wyników prób sprawności fizycznej o godzinie ustalonej przez dyrektora

17.05 – 25.05

Rekrutacja uzupełniająca – weryfikacja wniosków przez szkoły – przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach

10.06 godz. 9:00

Rekrutacja uzupełniająca – ogłoszenie wyników rekrutacji (lista zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych)

13.06 – 17.06

Rekrutacja uzupełniająca – potwierdzanie woli przyjęcia – składanie oświadczeń w godzinach 8.00 – 14.00

20.06 godz. 9:00

Rekrutacja uzupełniająca – ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych oraz liczby wolnych miejsc

 

Skip to content