Samorząd Uczniowski

Każdemu dziecku przysługują prawa dziecka tak, jak każdemu dorosłemu przysługują prawa człowieka.

Prawa dziecka są więc naturalną konsekwencją praw człowieka.

Praw tych nikt nie może dziecko pozbawić.

Uproszczona konwencja praw dziecka -czytaj

Regulamin Samorządu Uczniowskiego – czytaj

Skład prezydium Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2023/2024
Przewodnicząca SU - Sara Kornaś z kl. 8c

Członkowie:

Hubert Fłys kl. 8c
Filip Ostrowicz, kl. 8c
Oliwia Kura, kl.8a
Alicja Witkoś, kl.8a
Aleksandra Kusiak, kl. 8b

Opiekunowie SU - p. Damian Głąb oraz p. Mateusz Król

Skip to content