Świetlica

Oferta świetlicy szkolnej

Świetlica w budynku głównym 

W naszej świetlicy, czynnej od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-17:00, nigdy nie jest nudno. Tutaj nie tylko odpoczywamy po lekcjach, ale również aktywnie spędzamy czas. Wspólnie z koleżankami i kolegami: gramy w gry planszowe, rysujemy, malujemy, tańczymy i śpiewamy. Z klocków budujemy ogromne wieżowce, oglądamy bajki. Mamy zorganizowaną „Uczelnię”, gdzie wspólnie odrabiamy prace domowe. Często bierzemy udział w organizowanych konkursach i imprezach. Tutaj zawsze dobrze się bawimy, ale również i uczymy – zgodnie z naszymi hasłami tygodniowymi.

 

Świetlica w budynku dodatkowym

Celem działalności świetlicy w budynku dodatkowym jest przede wszystkim zapewnienie opieki przed zajęciami lekcyjnymi i po nich w bezpiecznym i miłym otoczeniu, stworzenie warunków do wypoczynku. Szczególną uwagę na zajęciach świetlicowych zwracamy na kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej.
Dbamy o wdrożenie naszych najmłodszych dzieci do przestrzegania przyjętych zasad oraz reguł gier i zabaw, wyrabiania umiejętności nawiązywania kontaktów z kolegami, rozmawiania, słuchania, wyrażania swoich potrzeb i uczuć oraz dostrzegania ich u innych, a także ćwiczenia umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych, panowania nad emocjami. Dzieci mają możliwość inicjowania zabaw według własnych pomysłów oraz spędzania czasu wśród grona kolegów i koleżanek. Nasza sala znajduje się w budynku dodatkowym szkoły. Świetlica składa się z nowego pomieszczenia wyposażonego w nowe sprzęty i urządzenia do gier i zabaw zorganizowanej z projektu edukacyjnego „Radosna szkoła”.

Skip to content