Rekrutacja

Zapisy do przedszkola na rok szkolny 2022/2023

 

Rekrutacja do samorządowych przedszkoli w Krakowie prowadzona jest przez system elektroniczny FORMICO – krakow.formico.pl

Należy wypełnić elektroniczny formularz, wydrukować i podpisać (podpisy obydwojga rodziców) oraz dokumenty potwierdzające kryteria. Niekompletne wnioski nie będą przyjmowane dot. braku podpisu  oraz dokumentów potwierdzających kryteria.

Komplet dokumentów można:

  • podpisać za pomocą profilu zaufanego (wymagane podpisy obojga rodziców),
  • przesłać w formie skanu lub czytelnego zdjęcia na adres e-mail: s.uczniowski@zsp11.krakow.pl,
  • złożyć osobiście do skrzyneczki przy portierni, budynek główny ul. Aleksandry 17.

Terminarz

Data

Działanie

18.02-28.02

Składanie przez rodziców deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego – przyjmowanie wniosków w przedszkolach w godzinach ustalonych przez dyrektora.

01.03-31.03

Uruchomienie rekrutacji w serwisie dla rodziców, przyjmowanie wniosków
w przedszkolach – w godzinach określonych przez dyrektora; elektroniczny serwis rekrutacyjny działa od 01.03 (godz. 8.00) do 31.03 (godz. 16.00).

01.03-1.04

Weryfikacja wniosków przez przedszkola – przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte
w oświadczeniach.

22.04 godz. 9:00

Ogłoszenie wyników rekrutacji (lista zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych), przesłanie na adres e-mail informacji o wynikach z systemu.

25.04-06.05

Potwierdzanie woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w godzinach 8.00 – 14.00.

09.05 godz. 12:00

Ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych oraz liczby wolnych miejsc.

Rekrutacja uzupełniająca

23.05-01.06

Rekrutacja uzupełniająca – przyjmowanie wniosków w przedszkolach
w godzinach ustalonych przez dyrektora (jedynie w formie papierowej).

23.05-02.06

Rekrutacja uzupełniająca – weryfikacja wniosków przez przedszkola – przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach.

21.06 godz. 9:00

Rekrutacja uzupełniająca – ogłoszenie wyników rekrutacji (lista zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych).

22.06-28.06

Rekrutacja uzupełniająca – potwierdzanie woli przyjęcia w godzinach 8.00 – 14.00.

29.06 godz. 9:00

Rekrutacja uzupełniająca – ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych oraz liczby wolnych miejsc.

Skip to content