Fundusz RR

Wspólnie stwórzmy lepszą  szkołę i przedszkole dla naszych dzieci!

Składka na fundusz Rady Rodziców jest składką dobrowolną, dlaczego więc sugerujemy jaka powinna być jej roczna wysokość?

Wynika to ze znajomości potrzeb placówki. Ich poznanie pozwala nam oszacować, jakie środki finansowe będą niezbędne, aby te potrzeby zaspokoić. Na podstawie informacji o potrzebach szkoły i przedszkola, liczbie dzieci do nich uczęszczających i szacowanych kosztach określonych usług tworzymy PRELIMINIARZ WYDATKÓW, czyli uproszczony plan finansowy. Bazujemy tu na doświadczeniach roku ubiegłego oraz nowych potrzebach. Plan w trakcie roku szkolnego może być zmodyfikowany, ale jego zarys pozwala nam zaplanować pewne działania.

Rok szkolny trwa 10 miesięcy, co oznacza, że proponowana składka roczna w wysokości 80 zł wynosi 8 zł od dziecka miesięcznie. Zdajemy sobie sprawę, że wygospodarować tą kwotę z budżetu domowego nie zawsze jest łatwo – sami jesteśmy rodzicami. Jednak pozostajemy otwarci na wszelkie formy wsparcia funduszu Rady. Jeśli chcecie dołożyć swoją cegiełkę do budowy lepszej szkoły i przedszkola dla naszych dzieci możecie wpłacić mniejszą kwotę, rozłożyć płatność na raty, a nawet dokonywać płatności co miesiąc. 

Nr konta RR: 78 1020 2892 0000 5202 0783 3546

Bank PKO BP

Przy wpłacie darowizny prosimy w tytule wpłaty podać klasę/grupę przedszkolną, do której uczęszcza dziecko.

W imieniu społeczności szkolnej serdecznie dziękujemy!

 

 

PRELIMINIARZ WYDATKÓW NA ROK SZKOLNY 2021/2022

 

 1. Upominki – ślubowanie pierwszoklasistów – 800 zł
 2. Dofinansowanie pasowania na przedszkolaka – 200 zł
 3. Kwiaty (Dzień Nauczyciela) – 150 zł
 4. Poprawa zaplecza edukacyjnego (zakup 20 sztuk głośników do komputerów) – 1000 zł
 5. Poprawa zaplecza edukacyjnego (malowanie sal lekcyjnych nr 5, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 23, 24 i biblioteki) – 18000 zł
 6. Poprawa zaplecza edukacyjnego (nowe drabinki do hali gimnastycznej) – 20 000 zł
 7. Dofinansowanie działalności Samorządu Uczniowskiego – 500 zł
 8. Dofinansowanie działalności Koła Wolontariatu – 500 zł
 9. Dofinansowanie biblioteki szkolnej – 500 zł
 10. Dzień Dziecka w Przedszkolu – 1000 zł
 11. Upominki – zakończenie roku w przedszkolu – 800 zł
 12. Upominki na zakończenie I etapu edukacji (trzecioklasiści) – 800 zł
 13. Nagrody (konkursy szkolne) – 3000 zł
 14. Dofinansowanie Dnia Sportu – 4000 zł
 15. Upominki za świadectwo z wyróżnieniem (czerwone paski) – 6000 zł
 16. Upominki dla absolwentów – 6000 zł
 17. Kwiaty (zakończenie roku) – 150 zł
 18. Opłaty bankowe – 200 zł

Wyżej wymienione potrzeby będą mogły być zrealizowane wyłącznie w sytuacji zgromadzenia odpowiednich środków w ramach funduszu Rady Rodziców. Brak wystarczających środków będzie skutkował koniecznością zmniejszenia wstępnie zaplanowanych kwot na poszczególne cele, lub koniecznością zrealizowania wyłącznie wybranych. W takiej sytuacji Rada Rodziców będzie podejmowała decyzję o sfinansowaniu potrzeb jak największej grupy uczniów, tj. cele ogólne. Rozliczenia wpływów i wydatków w kolejnych miesiącach znajdują się poniżej.

 

Sprawozdanie z działalności Rady Rodziców przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 11 w Krakowie w roku szkolnym 2021/2022 >> kliknij tutaj, aby otworzyć <<

 

Fundusz Rady Rodziców – wrzesień 2021: >> kliknij tutaj, aby otworzyć <<

Fundusz Rady Rodziców – październik 2021: >> kliknij tutaj, aby otworzyć <<

 

Skip to content